Hlavní obsah

číselný

Přídavné jméno

  1. (početní) numérico
  2. (numerický) numérico(soustava) numeralčíselná soustavanumeración fdvojková číselná soustavasistema m de numeración/numérico binariočíselná hodnotavalor m numéricočíselný kódclave f numérica

Vyskytuje se v

osa: mat. číselná osalínea de números

poměr: mat. číselný poměrproporción numérica

římský: římská číselná soustavanumeración romana

numeración: numeración arábigaarabská číselná soustava

clave: clave numéricačíselný kód

numérico: valor numéricočíselná hodnota