Hlavní obsah

binario

Vyskytuje se v

číselný: sistema de numeración/numérico binariodvojková číselná soustava

soustava: sistema binariomat. dvojková soustava

binario: sistema binariodvojková soustava