Hlavní obsah

arribar

Vyskytuje se v

boca: boca arriba(ležící) na zádech

agua: agua arribaproti proudu, vzhůru po řece, proti vodě, přen. obtížně, pracně

cuesta: cuesta abajo/arribaz/do kopce

pata: patas arribavzhůru nohama

arriba: boca arribana zádech, naznak

do: cuesta arribado kopce

klopit: ¡Este lado arriba!, ¡No ladear!Neklopit! nápis na bednách ap.

pás: de medio/la cintura arribaod pasu nahoru

poloha: posición boca arriba, med. posición decúbito supinopoloha na zádech

prohledat: registrar de arriba abajoprohledat odshora dolů

proud: ir río abajo/arribaplout po proudu/proti proudu

přejet: revisar de arriba abajopřejet od hlavy až k patě

ruka: ¡Manos arriba!Ruce vzhůru!

vrch: carrera cuesta arribasport. závody do vrchu

záda: boca arribana zádech ležet, spát ap.

kopec: cuesta abajo/arribaz/do kopce

ležet: estar boca abajo/boca arriba/de costadoležet na břiše/zádech/boku

nahoře: mencionado arribanahoře zmíněný

naznak: dormir boca arribaspát naznak

od, ode: mirar de (los) pies a (la) cabeza/de arriba abajoprohlížet si od hlavy k patě

svléct se: desnudarse de cintura para arribasvléct se do pasu

svrchu: de arriba abajo, de alto a bajosvrchu dolů prohlédnout si co ap.

vzhůru: patas arribavzhůru nohama

noha: patas arribavzhůru nohama

obrácený: puesto patas arribaobrácený vzhůru nohama

obrátit: poner todo patas arribaobrátit všechno vzhůru nohama zpřeházet

abajo: de arriba abajo(od)shora dolů, od hlavy k patě