Hlavní obsah

шко́ла

Vyskytuje se v

фе́льдшерский: фе́льдшерская шко́лаškola pro paramediky

шко́ла: нача́льная шко́лаzákladní škola

вблизи́: Шко́ла вблизи́ от до́ма.Škola je blízko domu.

вече́рний: вече́рняя шко́лаvečerní škola

око́нчить: око́нчить шко́луdodělat školu

та́нец: шко́ла та́нцевtaneční škola

элита́рный: элита́рная шко́лаelitní škola

internátní: шко́ла-интерна́тinternátní škola

jazykový: шко́ла (иностра́нных) языко́вjazyková škola

nevidomý: шко́ла для слепы́хškola pro nevidomé

pomocný: вспомога́тельная шко́лаpomocná škola

příroda: шко́ла на приро́деškola v přírodě

řád: пра́вила поведе́ния в шко́леškolní řád

střední: сре́дняя шко́лаstřední škola

škola: вече́рняя шко́лаvečerní škola

za: пропуска́ть заня́тия (в шко́ле)chodit za školu

základní: нача́льная шко́лаzákladní škola

zvláštní: вспомога́тельная шко́лаzvláštní škola

baletní: бале́тная тру́ппа/шко́лаbaletní soubor/škola

dívčí: же́нская шко́лаdívčí škola

dostat: устро́ить сы́на в шко́луdostat syna na školu

elitní: элита́рная шко́лаelitní škola

herecký: актёрская шко́лаherecká škola

hlásit se: поднима́ть ру́ку (в шко́ле)hlásit se (ve škole)

chodit: ходи́ть на рабо́ту/в шко́луchodit do práce/školy

nepřítomnost: прогу́л в шко́леneomluvená nepřítomnost ve škole

obecný: нача́льная шко́лаobecná škola

přijít: опозда́ть в шко́луpřijít pozdě do školy

snowboardingový: шко́ла сноубо́рдингаsnowboardingová škola

speciální: специа́льная шко́лаspeciální škola

středoškolský: преподава́тель сре́дней шко́лыstředoškolský učitel

vnitřní: вну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád školy

vyloučení: отчисле́ние из шко́лыvyloučení ze školy

výuka: шко́ла с углублённым изуче́нием иностра́нным языка́мškola s rozšířenou výukou cizích jazyků

сре́дний: сре́дняя шко́лаstřední škola