Hlavní obsah

шко́льный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

принадле́жность: шко́льные/канцеля́рские принадле́жностиškolní/kancelářské potřeby

экску́рсия: шко́льная экску́рсияškolní výlet

inspektor: шко́льный/полице́йский инспе́кторškolní/policejní inspektor

jídelna: шко́льная столо́вая, столо́вкаškolní jídelna

knížka: шко́льный дневни́к, дневни́к ученика́žákovská knížka

školní: шко́льная столо́ваяškolní jídelna

taška: ра́нец, шко́льная су́мкаškolní taška

věk: дошко́льный/шко́льный во́зрастpředškolní/školní věk

výchova: дошко́льное/шко́льное/семе́йное воспита́ниеpředškolní/školní/rodinná výchova

výlet: шко́льная экску́рсияškolní výlet

kabinet: шко́льный кабине́тškolní kabinet

mládež: шко́льная молодёжьškolní mládež

potřeba: шко́льные/канцеля́рские принадле́жностиškolní/kancelářské potřeby

uniforma: шко́льная фо́рмаškolní uniforma

скамья́: со шко́льной скамьи́od školy, od školních let