Hlavní obsah

školní

Přídavné jméno

  • шко́льныйškolní lavice/tabuleшко́льная па́рта/доска́školní jídelnaшко́льная столо́ваяškolní docházkaпосеща́емость заня́тийškolní rokуче́бный год

Vyskytuje se v

docházka: povinná školní docházkaобяза́тельное обуче́ние

inspektor: školní/policejní inspektorшко́льный/полице́йский инспе́ктор

jídelna: školní jídelnaшко́льная столо́вая, столо́вка

rok: školní rokуче́бный год

řád: školní řádпра́вила поведе́ния в шко́ле

taška: školní taškaра́нец, шко́льная су́мка

věk: předškolní/školní věkдошко́льный/шко́льный во́зраст

výchova: předškolní/školní/rodinná výchovaдошко́льное/шко́льное/семе́йное воспита́ние

výlet: školní výletшко́льная экску́рсия

kabinet: školní kabinetшко́льный кабине́т

mládež: školní mládežшко́льная молодёжь

potřeba: školní/kancelářské potřebyшко́льные/канцеля́рские принадле́жности

prospěch: zlepšit školní prospěchповы́сить успева́емость

tabule: školní tabuleдоска́

úloha: školní/domácí úlohaкла́ссное/дома́шнее зада́ние

uniforma: školní uniformaшко́льная фо́рма

vysvědčení: školní vysvědčeníта́бель успева́емости

zlepšit: zlepšit školní prospěchповы́сить успева́емость

год: školní rokуче́бный год

гру́ппа: (školní) družinaгру́ппа продлённого дня

обяза́тельный: povinná školní docházkaобяза́тельное обуче́ние

принадле́жность: školní/kancelářské potřebyшко́льные/канцеля́рские принадле́жности

продлённый: školní družinaгру́ппа продлённого дня

полуго́дие: školní pololetíуче́бное полуго́дие

сочине́ние: školní/domácí úlohaкла́ссное/дома́шнее сочине́ние

экску́рсия: školní výletшко́льная экску́рсия

školní: školní jídelnaшко́льная столо́вая