Hlavní obsah

zlepšit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nálada: подня́ть настрое́ниеzlepšit náladu

prospěch: повы́сить успева́емостьzlepšit školní prospěch

zlepšit se: усоверше́нствоваться в англи́йскомzlepšit se v angličtině

повы́сить: повы́сить ка́чествоzlepšit kvalitu

подня́ть: подня́ть настрое́ниеzlepšit/zvednout náladu

zlepšit: подня́ть настрое́ниеzlepšit náladu