Hlavní obsah

уже́

Vyskytuje se v

колея́: у́зкая/широ́кая колея́úzkorozchodná/širokorozchodná kolej

курс: Он уже́ в ку́рсе.(Už) je v obraze.

надое́сть: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

по́здно: Уже́ по́здно.Už je pozdě.

своё: Я своё уже́ сказа́л.Své už jsem řekl.

хвати́ть: С меня́ уже́ хва́тит!Už toho mám dost!

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

сли́шком: Э́то уже́ сли́шком.To už je moc.

чересчу́р: Э́то уже́ чересчу́р!To už je moc!

kolej: у́зкая/широ́кая колея́úzkorozchodná/širokorozchodná kolej

bavit: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

běžet: Мне уже́ пора́ (бежа́ть).Musím už běžet.

dál: Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Už to dál nemohu vydržet.

dost: Он уже́ доста́точно взро́слый.Už je dost velký.

drn: Он уже́ давно́ в моги́ле.přen. Už je dávno pod drnem.

dřívějšek: Мы с ним уже́ давно́ знако́мы.Známe se z dřívějška.

dvacet: Он уже́ не мо́лод.Už mu není dvacet. není nejmladší

chtít: Спаси́бо, не на́до., Нет уж, спаси́бо.Děkuji, nechci.

kout: У него́ уже́ залы́сины.Má už kouty.

mít: Ты уже́ э́то прочита́л?Máš to už přečtené?

načase: Уже́ пора́ домо́й.Je načase jít domů.

předeslat: Как я уже́ упомяну́л...Jak jsem již předeslal...

přerůst: Сын уже́ переро́с отца́.Syn už přerostl otce.

přes, přese: Ему́ уже́ за шестьдеся́т.Je mu už přes šedesát.

přestávat: Э́то уже́ сли́шком!To už přestává všechno!

rozběhnout se: Уже́ начался́ сезо́н.Sezóna už se rozběhla.

rozhodnout se: Ты уже́ реши́лся?Už ses rozhodl?

říct: Я́сное де́ло!, Э́то уж будь уве́рен!To bych řekl!

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

snést: Э́то я уже́ не вы́держу.Už to nesnesu.

těsný: у́зкое пла́тьеtěsné šaty

úzký: у́зкие гу́быúzké rty

vstát: Он слег и уже́ не встал.Ulehl a už nevstal.

vyprodat: Все биле́ты уже́ распро́даны.Všechny vstupenky jsou už vyprodány.

zavánět: Мя́со уже́ с душко́м.Maso už zavání.

dno: Я уже́ вы́бился из сил/дошёл до то́чки.Jsem na dně. u konce sil

funus: уж пе́нки сня́тыs křížkem po funuse

mez: Э́то уже́ за преде́лами.To už přesahuje všechny meze.

o: Об э́том уже́ чири́кают воробьи́ на кры́шах.Už si o tom vrabci cvrlikají.

plný: Э́то мне надое́ло., Мне э́то уже́ поперёк го́рла.Mám toho plné zuby.

po: Мне уже́ надое́ло.Už toho mám po krk.

rukáv: Де́ло уже́ в шля́пе/решено́., Они́ уже́ столкова́лись.Už je ruka v rukávě.

tabák: Э́то уже́ сли́шком.To je trochu silný tabák.

trochu: Э́то уже́ сли́шком/чересчу́р.To už je trochu moc.

vědět: Не зна́ю, не зна́ю., Уж и не зна́ю.Nevím, nevím. pochybnosti