Hlavní obsah

согла́сный

Přídavné jméno-ая, -ое; -сен, -сна

  • souhláskový

Podstatné jméno, rod mužský-ого

  • souhláskaглухи́е/зво́нкие согла́сныеneznělé/znělé souhlásky

Vyskytuje se v

глухо́й: глухо́й согла́сный звукneznělá souhláska

зво́нкий: зво́нкий согла́сный (звук)znělá souhláska

пла́вный: пла́вный согла́сныйlikvida, plynná souhláska

согла́сно: согла́сно с чем(po)dle čeho, v souladu s čím zákona ap.

звук: согла́сные зву́киsouhlásky, konsonanty

смы́чный: смы́чный согла́сныйzávěrová souhláska, okluzivum

согла́сный: глухи́е/зво́нкие согла́сныеneznělé/znělé souhlásky

абсолю́тно: Я абсолю́тно согла́сен.Naprosto souhlasím.

нет: Нет, (я) не согла́сен.Ne, nesouhlasím.

по́лностью: По́лностью с ва́ми согла́сен.Plně s vámi souhlasím.

neznělý: neznělá souhláskaглухо́й согла́сный

souhláska: znělé/neznělé souhláskyзво́нкие/глухи́е согла́сные

souhláska: tvrdá/měkká souhláskaтвёрдый/мя́гкий согла́сный

soulad: v souladu s čímв согла́сии, в соотве́тствии, согла́сно с чем

tvrdý: ling. tvrdá souhláskaтвёрдый согла́сный

nesouhlasit: S tím nesouhlasím.С э́тим я не согла́сен.

nesouhlasit: Nesouhlasím se stěhováním.Я не согла́сен на перее́зд.

paragraf: podle paragrafuсогла́сно пара́графу

plně: Plně s Vámi souhlasím.Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.

podle: podle předpisuпо/согла́сно предписа́нию

podle: podle pravidelсогла́сно пра́вилам

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Что каса́ется меня́, то я согла́сен.

předpis: jednat podle předpisůде́йствовать согла́сно предписа́ниям

připustit: Jsem ochoten připustit, že má pravdu.Я согла́сен допусти́ть, что он прав.

sdělení: podle sděleníпо сообще́нию, согла́сно сообще́нию

souhlasit: Souhlasíte?Вы согла́сны?

souhlasit: V zásadě souhlasím.В при́нципе я согла́сен.

výhrada: Souhlasím, ale s výhradami.Я согла́сен, но с огово́рками.

zásada: V zásadě souhlasím.В при́нципе я согла́сен.

brát: (Já to) beru.Я согла́сен.