Hlavní obsah

согла́сно

Předložka

Fráze

  1. согла́сно с чем (po)dle čeho, v souladu s čím zákona ap.

Vyskytuje se v

зво́нкий: зво́нкий согла́сный (звук)znělá souhláska

пла́вный: пла́вный согла́сныйlikvida, plynná souhláska

согла́сно: согла́сно с чем(po)dle čeho, v souladu s čím zákona ap.

звук: согла́сные зву́киsouhlásky, konsonanty

смы́чный: смы́чный согла́сныйzávěrová souhláska, okluzivum

согла́сный: глухи́е/зво́нкие согла́сныеneznělé/znělé souhlásky

абсолю́тно: Я абсолю́тно согла́сен.Naprosto souhlasím.

нет: Нет, (я) не согла́сен.Ne, nesouhlasím.

по́лностью: По́лностью с ва́ми согла́сен.Plně s vámi souhlasím.

neznělý: глухо́й согла́сныйneznělá souhláska

souhláska: зво́нкие/глухи́е согла́сныеznělé/neznělé souhlásky

soulad: в согла́сии, в соотве́тствии, согла́сно с чемv souladu s čím

tvrdý: твёрдый согла́сныйling. tvrdá souhláska

nesouhlasit: С э́тим я не согла́сен.S tím nesouhlasím.

paragraf: согла́сно пара́графуpodle paragrafu

plně: Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.Plně s Vámi souhlasím.

podle: по/согла́сно предписа́ниюpodle předpisu

postupovat: поступа́ть согла́сно его́ сове́ту, руководи́ться его́ сове́томpostupovat podle jeho rady

předpis: де́йствовать согла́сно предписа́ниямjednat podle předpisů

připustit: Я согла́сен допусти́ть, что он прав.Jsem ochoten připustit, že má pravdu.

sdělení: по сообще́нию, согла́сно сообще́ниюpodle sdělení

souhlasit: Вы согла́сны?Souhlasíte?

výhrada: Я согла́сен, но с огово́рками.Souhlasím, ale s výhradami.

zásada: В при́нципе я согла́сен.V zásadě souhlasím.

brát: Я согла́сен.(Já to) beru.

глухо́й: глухо́й согла́сный звукneznělá souhláska