Hlavní obsah

сло́во

Vyskytuje se v

да́льний: без да́льних слов/разговоровbez zbytečných slov/poznámek, bez dalších řečí

зако́н: сло́во чьё зако́н для когоčí přání je komu rozkazem

замо́лвить: замо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za koho

ино́й: ины́ми слова́миjinými slovy, jinak řečeno

крыла́тый: крыла́тые слова́aforismy, bonmoty

лови́ть: лови́ть кого на сло́веchytat koho za slovo

поря́док: поря́док словslovosled

связа́ть: двух слов связа́ть не мо́жет ктоneumí se kloudně vyjádřit kdo

сло́во: в двух слова́хdvěma slovy, krátce

служе́бный: служе́бные сло́ваneplnovýznamová/pomocná slova spojky, částice ap.

смысл: в по́лном смы́сле сло́ваv pravém smyslu slova

хозя́ин: хозя́ин своего́ сло́ваčlověk držící slovo

че́стный: че́стное сло́воčestné slovo, na mou duši

глота́ть: глота́ть слова́polykat slova rychle, nezřetelně vyslovovat

худо́жник: худо́жник сло́ваmistr slova

вво́дный: вво́дное сло́воvsuvka, modální slovo

вступи́тельный: вступи́тельное сло́воúvodní slovo

держа́ть: держа́ть сло́воdržet slovo

нецензу́рный: нецензу́рные слова́sprostá slova

оправда́ться: Мои́ слова́ оправда́лись.Došlo na má slova.

броса́ться: броса́ться слова́миmluvit do větru

воробе́й: Сло́во не воробе́й, вы́летит не пойма́ешь.Vyslovené slovo ani párem volů zpátky nedostaneš.

два: в дву́х слова́хdvěma slovy, stručně

зо́лото: Сло́во серебро́, молча́ние зо́лото.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

кле́щи: сло́ва клеща́ми не вы́тянешь из когоnevytáhneš to ani párem volů z koho

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.

чужо́й: с чужи́х слов говори́тьznát z doslechu, mít zprávu z druhé ruky

ве́тер: броса́ть слова́ на ве́терplácat nesmysly, mluvit do větru