Hlavní obsah

семья́

Podstatné jméno, rod ženský-и́; се́мьи, -ме́й, се́мьям

  1. семья́ языко́в ling.rodina/skupina jazyků, příbuzné jazyky

Vyskytuje se v

семья́: семья́ языко́вrodina/skupina jazyků, příbuzné jazyky

член: член семьи́člen rodiny, příbuzný

бро́сить: бро́сить семью́opustit rodinu

лад: Нет ла́ду в семье́.V rodině nevládne harmonie.

оди́н: У вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

семь: закры́то под семью́ замка́миzamčeno na sedm západů

neúplný: непо́лная семья́neúplná rodina

rodina: глава́ семьи́hlava rodiny

velký: больша́я семья́velká rodina

založit: созда́ть семью́založit rodinu

domácnost: жить одно́й семьёйžít ve společné domácnosti

kontakt: прерва́ть связь с семьёйpřerušit kontakt s rodinou

opustit: бро́сить семью́opustit rodinu

slabý: малообеспе́ченные/малоиму́щие се́мьиsociálně slabé rodiny

sociálně: малообеспе́ченные се́мьиsociálně slabé rodiny

úmrtí: смерть в семье́úmrtí v rodině

sedmero: за семью́ моря́ми, за семью́ гора́ми, за гора́ми, за моря́миza sedmero horami a sedmero řekami

обзавести́сь: обзавести́сь семьёйpořídit si rodinu