Hlavní obsah

семе́йный

Vyskytuje se v

бюдже́т: семе́йный бюдже́тrodinný rozpočet

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

упако́вка: семе́йная упако́вкаrodinné balení

торжество́: семе́йное торжество́rodinná slavnost, rodinný svátek

balení: экономи́чная/семе́йная упако́вкаekonomické/rodinné balení

podnik: госуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеstátní/soukromý/rodinný podnik

poměr: семе́йные обстоя́тельстваrodinné poměry

právo: гражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́воpráv. občanské/rodinné/trestní právo

svazek: бра́чный/семе́йный сою́зmanželský/rodinný svazek

výchova: дошко́льное/шко́льное/семе́йное воспита́ниеpředškolní/školní/rodinná výchova

album: семе́йный альбо́мrodinné album

dům: (одно)семе́йный домrodinný dům

firma: консультати́вная/посре́дническая/семе́йная фи́рмаporadenská/zprostředkovatelská/rodinná firma

hádka: семе́йные ссо́рыmanželské hádky

klenot: семе́йная драгоце́нностьrodinný klenot

oslava: семе́йное торжество́, семе́йный пра́здникrodinná oslava

rodinný: семе́йный бюдже́тrodinný rozpočet

stav: семе́йное положе́ниеrodinný stav

typ: семе́йный типrodinný typ

úzký: в те́сном семе́йном кругу́v úzkém rodinném kruhu

zázemí: семе́йный тылrodinné zázemí

семе́йный: семе́йный оча́гrodinný krb