Hlavní obsah

путь

Podstatné jméno, rod mužský-и́, 7 путём, 6 о пути́; -и́, -е́й, -я́м

  1. дыха́тельные пути́ anat.dýchací cesty

Vyskytuje se v

мле́чный: Мле́чный ПутьMléčná dráha

по: по пути́cestou

путём: Всё путём.Vše je jak má být.

путь: дыха́тельные пути́dýchací cesty

дыха́тельный: дыха́тельные пути́dýchací cesty

объездно́й: объездно́й путьobjížďka

размножа́ться: размножа́ться половы́м/беспо́лым путёмrozmnožovat se pohlavní/bezpohlavní cestou

счастли́вый: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

тормозно́й: тормозно́й путьbrzdná dráha

дви́гаться: дви́гаться в путьvydávat se na cestu

железнодоро́жный: железнодоро́жные пути́(železniční) koleje

ката́р: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

обходно́й: де́йствовать обхо́дным путёмdělat co oklikou, jít na koho/co oklikou

пожела́ть: пожела́ть счастли́вого пути́popřát šťastnou cestu

родово́й: родовы́е пути́rodidla

сби́ться: сби́ться с пути́sejít z cesty

середи́на: в середи́не пути́v půli cesty

brzdný: тормозно́й путьbrzdná dráha

cesta: дыха́тельные пути́dýchací cesty

doprava: Министе́рство путе́й сообще́нияMinisterstvo dopravy

dráha: Мле́чный путьMléčná dráha

dýchací: дыха́тельные пути́anat. dýchací cesty

hedvábný: (вели́кий) шёлковый путьhist. hedvábná stezka

horní: ве́рхние дыха́тельные пути́anat. horní cesty dýchací

jantarový: янта́рный путьhist. jantarová cesta

kolej: ре́льсы, железнодоро́жные пути́koleje

mléčný: Моло́чный путьastron. Mléčná dráha

močový: мочевыводя́щие пути́močové cesty

posunovací: маневро́вый парово́з/путьposunovací lokomotiva/kolej

stezka: вели́кий шёлковый путьhedvábná stezka

svršek: ве́рхнее строе́ние пути́železniční svršek

šťastný: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

trať: желе́зная доро́га, железнодоро́жная ли́ния, железнодоро́жный путьželezniční trať

úřední: официа́льным путёмúřední cestou

zastudena: ма́сло полу́ченное путём холо́дного прессова́нияolej lisovaný zastudena

couvnout: Пути́ наза́д нет.Teď už nelze couvnout.

daleký: да́льний путьdaleká cesta

diplomatický: дипломати́ческим путёмdiplomatickou cestou

katar: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

kladení: укла́дка пути́/ка́беляkladení kolejí/kabelů

neprobádaný: непроторённый путьpřen. neprobádaná cesta nevyzkoušená

plavební: фарва́тер, во́дный путьplavební dráha

pokračovat: держа́ть путьpokračovat v cestě

přát: Жела́ю Вам счастли́вого пути́.Přeji Vám šťastnou cestu.

scestí: сби́ться с и́стинного пути́dostat se na scestí

svádět: сбива́ть с пути́svádět na scestí

špatný: идти́ по ло́жному пути́jít špatnou cestou

ujít: пройти́ нема́лый путьujít dlouhou cestu

úsek: отре́зок пути́úsek cesty

vyrazit: отпра́виться в путь/го́рыvyrazit na cestu/do hor

železniční: железнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́нželezniční přejezd/doprava/most/trať/vůz

odnikud: путь из ниотку́да в никуда́cesta odnikud nikam

růže: Живётся ему́ не сла́дко., Его́ путь не усы́пан ро́зами.Nemá na růžích ustláno.

společný: Нам с ва́ми по пути́.Máme společnou cestu.

správný: сби́ться с ве́рного/пра́вильного пути́sejít ze správné cesty

ustlat: чей путь не усы́пан ро́замиnemít na růžích ustláno

zvolit: вы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́нияzvolit cestu nejmenšího odporu

и́стина: на путь и́стиныsprávnou cestou, na správnou cestu se dát ap.