Hlavní obsah

šťastný

Přídavné jméno

  1. (naplněný štěstím) счастли́вый, весёлыйšťastné dětstvíсчастли́вое де́тство
  2. (přinašející úspěch, zdařilý) счастли́вый, уда́чный, благополу́чныйŠťastnou cestu!Счастли́вого пути́!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!С Но́вым го́дом, с но́вым сча́стьем!
  3. (výhodný, příznivý) вы́годный, благоприя́тный, подходя́щий
  4. (mající štěstí, úspěch) счастли́вый, благополу́чный, уда́чный

Vyskytuje se v

cesta: Šťastnou cestu!Счастли́вого пути́!

náhoda: šťastná náhodaсчастли́вая случа́йность

konec: šťastný konecсчастли́вый коне́ц

nešťastný: nešťastnou náhodouпо несча́стной случа́йности

přát: Přeji Vám šťastnou cestu.Жела́ю Вам счастли́вого пути́.

učinit: učinit koho šťastnýmсде́лать кого счастли́вым

blecha: být šťastný jako blechaне по́мнить себя́ от ра́дости

věřit: věřit ve svou (šťastnou) hvězduве́рить в свою́ звезду́

полёт: Šťastný let!Счастли́вого полёта!

путь: Šťastnou cestu!Счастли́вого пути́!

счастли́вый: Šťastnou cestu!Счастли́вого пути́!

го́рестный: nešťastná událostго́рестное собы́тие

наступа́ющий: Šťastný nový rok!С наступа́ющим!

пожела́ть: popřát šťastnou cestuпожела́ть счастли́вого пути́

случа́йность: šťastnou náhodouпо счастли́вой случа́йности

год: Šťastný nový rok!С но́вым го́дом!

звезда́: věřit ve svou (šťastnou) hvězduве́рить в свою́ звезду́

седьмо́й: být v sedmém nebi, být bezvýhradně šťastnýбыть на седьмо́м не́бе

šťastný: Šťastnou cestu!Счастли́вого пути́!