Hlavní obsah

ли

Částice

  1. -li
  2. zdalipak, zda(li) v tázacích větách

Vyskytuje se v

вряд: вря́д лиsotva, stěží, obtížně

ма́ло: ма́ло ли чтоnehraje roli, nerozhoduje, je to nepodstatné

нельзя́: нельзя́ лиs dovolením, dovolte, buďte tak hodný/hodná

пра́вда: Не пра́вда ли?Není-liž pravda?, Že ano?

так: Не та́к ли?že (ano)?, nemám pravdu?, není-liž pravda?

ум: В уме́ ли ты?Máš rozum?, Jsi normální?

что: что лиskutečně?, opravdu?

чуть: чуть ли неjakoby, jako kdyby

кто: ма́ло ли ктоkdokoliv, někdo

сты́дно: Не сты́дно ли тебе́?Není ti hanba?, Nestydíš se?

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?

plácnout si: Ну по рука́м, что́ ли?Plácneme si?

být: Не пра́вда ли?Není-liž pravda?

proclení: Име́ется/Есть ли у Вас что-нибу́дь, подлежа́щее деклари́рованию?Máte něco k proclení?

že: Хо́лодно, не пра́вда ли?Je zima, že?

tak: Так ли э́то?Je to tak?

ви́деть: ви́дишь лиjestli vidíš