Hlavní obsah

ду́мать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. Что бы вы ду́мали? hovor.Co byste tomu řekli?

Vyskytuje se v

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

ani: ani nápadни в ко́ем слу́чае, и не ду́май

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

domnění: v domnění, že...ду́мая/счита́я, что...

jediný: myslet na jedinéду́мать об одно́м

myslet: Na co myslíš?О чём ты ду́маешь?

myslet: Myslím, že ano.Ду́маю, что да.

myslet si: Co si o tom myslíš?Что ты об э́том ду́маешь?

myslet si: Co si o sobě myslíš!Что ты о себе́ ду́маешь?

pomyšlení: Nemám na jídlo ani pomyšlení.Да́же и ду́мать о еде́ не хо́чется.

tušit: Ani netušil, že...Он и не ду́мал, что..., Он не предполага́л, что ...

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

štěknout: Ani pes po něm neštěkne.Про него́ и ду́мать забы́ли.