Hlavní obsah

возду́шный

Vyskytuje se v

океа́н: возду́шный океа́нvzdušný oceán, ovzduší, vzdušný prostor

поду́шка: возду́шная поду́шкаvzduchový polštář

порт: возду́шный портletiště

су́дно: возду́шное су́дноvzdušný koráb, letadlo

флот: возду́шный флотvzdušné síly, letectvo státu

возду́шный: возду́шный флотletectvo

за́мок: возду́шные за́мкиvysněný svět, vzdušné zámky

коммуника́ция: возду́шные/во́дные коммуника́цииvzdušné/vodní cesty

коридо́р: возду́шный коридо́рvzdušný koridor

пехо́та: возду́шно-деса́нтная пехо́таvýsadková pěchota

простра́нство: возду́шное простра́нствоvzdušný prostor

резервуа́р: возду́шный резервуа́рvzduchojem

то́рмоз: возду́шные тормоза́vzduchové brzdy

ша́рик: возду́шный ша́рикnafukovací balonek

doprava: автомоби́льный/железнодоро́жный/возду́шный тра́нспортautomobilová/železniční/letecká doprava

kapénkový: (возду́шно-)ка́пельная инфе́кцияmed. kapénková infekce

koridor: возду́шный коридо́рlet. vzdušný koridor

letový: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

pěnový: безе́, возду́шное пиро́жноеpěnové cukroví

polštář: возду́шная поду́шкаtech. vzduchový polštář

prostor: возду́шное простра́нствоvzdušný prostor

přehlídka: вое́нный/возду́шный пара́дvojenská/letecká přehlídka

řízení: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

síla: вое́нно-возду́шные си́лыvoj. vzdušné síly

tunel: возду́шный тонне́льvzdušný tunel

vedení: возду́шная конта́ктная сетьtrolejové vedení

vzdušný: возду́шная ли́нияvzdušná čára

balonek: возду́шный ша́рикnafukovací balonek

bublinkový: возду́шно-пузырько́вая плёнкаbublinková fólie

izolace: возду́шная просло́йкаvzduchová izolace

letecký: возду́шная по́чта, авиапо́чтаletecká pošta

linka: возду́шная ли́ния, авиали́нияletecká linka

nafukovací: возду́шный ша́рикnafukovací balonek

pěchota: возду́шно-деса́нтная пехо́таvýsadková pěchota

proudění: пото́к во́здуха, возду́шный пото́кproudění vzduchu

spojení: авто́бусное/возду́шное/железнодоро́жное сообще́ниеautobusové/letecké/vlakové spojení

útok: возду́шная ата́ка, (возду́шный) налётvoj. letecký útok

vrtule: возду́шный винтletecká vrtule

vzduch: движе́ние во́здуха, возду́шное тече́ниеproudění vzduchu

zámek: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky