Hlavní obsah

schief

Vyskytuje se v

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

geraten: auf die schiefe Bahn geratendostat se na šikmou plochu

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

erhalten: ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem

hängen: Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.