Hlavní obsah

rychlosti

Vyskytuje se v

krajní: die Höchstgeschwindigkeitkrajní rychlost

maximální: die Höchstgeschwindigkeit/Höchstleistung/Höchsttemperaturmaximální rychlost/výkon/teplota

nadměrný: mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenjet nadměrnou rychlostí

nájezdový: die Auffahrtsgeschwindigkeitsport. nájezdová rychlost

okamžitý: augenblickliche Geschwindigkeitfyz. okamžitá rychlost

omezení: die Geschwindigkeitsbegrenzungomezení rychlosti

počáteční: die Anfangsgeschwindigkeitfyz. počáteční rychlost

průměrný: die Stundengeschwindigkeitfyz. průměrná rychlost za hodinu

překročit: die zulässige Geschwindigkeit überschreitenpřekročit povolenou rychlost

reaktivní: die Reaktionsgeschwindigkeitreakční rychlost

rozjezdový: die Anfahrgeschwindigkeitrozjezdová rychlost

úhlový: die Winkelgeschwindigkeitfyz. úhlová rychlost

vyřadit: den Gang ausschaltenmotor. vyřadit rychlost

zvuk: die Schallgeschwindigkeitrychlost zvuku

bezpečný: die Sicherheitsgeschwindigkeitbezpečná rychlost

bleskový: in/mit Blitzesschnellebleskovou rychlostí

detonační: die Detonationsgeschwindigkeitdetonační rychlost

dovolený: die zulässige Geschwindigkeitdovolená rychlost

hodina: mit 80 Stundenkilometern fahrenjet rychlostí 80 km za hodinu

malý: nur eine niedrige Geschwindigkeit erreichendosáhnout jen malé rychlosti

pokutovat: Der Fahrer bekam ein Strafmandat für die Geschwindigkeitsüberschreitung.Řidič byl pokutován za překročení rychlosti.

přípustný: zulässige Abweichung/Geschwindigkeitpřípustná odchylka/rychlost

zvýšit: die Geschwindigkeit steigernzvýšit rychlost

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

fahren: mit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostí

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

jagen: mit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagenhnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem města

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu

rychlost: in voller Fahrtv plné rychlosti