Hlavní obsah

planen

Vyskytuje se v

Plan: Pläne schmiedenkout plány

schmieden: Pläne schmiedenkout plány

wahr: die Pläne wahr machenuskutečnit/zrealizovat plány

ablassen: von einem Plan ablassenupustit od plánu

Architekt: die Pläne des Architektenplány architekta

daraufhin: Daraufhin änderte er seinen Plan.V důsledku toho změnil svůj plán.

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán

durchsetzen: Er hat seinen Plan durchgesetzt.Prosadil svůj plán.

eingehen: Sie ist auf ihren Plan nicht eingegangen.Nepřistoupila na jejich plán.

einwenden: etw. gegen den Plan einzuwenden habenmít k plánu námitky

laufen: Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.

planen: einen Ausflug für das Wochenende planenplánovat výlet na víkend

Planet: der blaue Planetplaneta Země

umgehen: mit einem Plan umgehenzabývat se plánem

ďábelský: einen teuflischen Plan ersinnenvymyslet ďábelský plán

dopředu: vorwärts denken/planenmyslit/plánovat dopředu

hazardní: ein waghalsiger Planhazardní plán

hospodárně: wirtschaftlich planenhospodárně plánovat

hroutit se: Seine Pläne zerschlagen sich.přen. Jeho plány se hroutí.

lišácký: ein pfiffiges Lächeln/schlauer Planlišácký úsměv/plán

padnout: Der Plan scheiterte schließlich.Plán nakonec padl.

plán: j-s Pläne durchkreuzenzkřížit komu plány

plnit: den Plan erfüllenplnit plán

převrat: einen Umsturz planen/vorbereitenplánovat/připravit převrat

rafinovaný: einen raffinierten Plan ausdenkenvymyslet rafinovaný plán

rozepsat: den Plan aufschlüsselnrozepsat plán

rozpracovaný: ein ausgearbeiteter Planrozpracovaný plán

rozvrhnout: das Studium auf sechs Jahre planenrozvrhnout si studium na šest let

stanovit: einen langfristigen Plan feststellenstanovit dlouhodobý plán

ukrást: dem Kollegen den Plan klauenpřen., expr. ukrást kolegovi nápad

upéct: einen Plan ausheckenupéci plán

uskutečněný: verwirklichter Planuskutečněný plán

varianta: sich die zweite Variante des Planes auswählenvybrat si druhou variantu plánu

vylíhnout se: Ich habe einen rettenden Plan ausgeheckt.V hlavě se mi vylíhl spásný nápad.

vytyčit: den Plan festsetzenvytyčit plán

vyzradit: einen Plan verratenvyzradit plán

zasvé: Seine Pläne gingen zugrunde.Jeho plány vzaly za své.

země: der Planet Erdeplaneta Země

zhatit: j-s Plan vereitelnzhatit čí plán

zmařený: ein vereitelter Planzmařený plán

zvrtnout: Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.