Hlavní obsah

planen

Vyskytuje se v

Plan: Pläne schmiedenkout plány

Plan: auf dem Plan stehenbýt v plánu

schmieden: Pläne schmiedenkout plány

Plan: einen Plan habenmít v plánu

Plan: ein Plan von Wienmapa Vídně

wahr: die Pläne wahr machenuskutečnit/zrealizovat plány

ablassen: von einem Plan ablassenupustit od plánu

Architekt: die Pläne des Architektenplány architekta

daraufhin: Daraufhin änderte er seinen Plan.V důsledku toho změnil svůj plán.

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán

durchsetzen: Er hat seinen Plan durchgesetzt.Prosadil svůj plán.

eingehen: Sie ist auf ihren Plan nicht eingegangen.Nepřistoupila na jejich plán.

einwenden: etw. gegen den Plan einzuwenden habenmít k plánu námitky

laufen: Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.

Planet: der blaue Planetplaneta Země

umgehen: mit einem Plan umgehenzabývat se plánem

ďábelský: vymyslet ďábelský pláneinen teuflischen Plan ersinnen

dopředu: myslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

hazardní: hazardní plánein waghalsiger Plan

hospodárně: hospodárně plánovatwirtschaftlich planen

hroutit se: přen. Jeho plány se hroutí.Seine Pläne zerschlagen sich.

lišácký: lišácký úsměv/plánein pfiffiges Lächeln/schlauer Plan

padnout: Plán nakonec padl.Der Plan scheiterte schließlich.

plán: zkřížit komu plányj-s Pläne durchkreuzen

plán: splnit plánden Plan erfüllen

plnit: plnit plánden Plan erfüllen

převrat: plánovat/připravit převrateinen Umsturz planen/vorbereiten

rafinovaný: vymyslet rafinovaný pláneinen raffinierten Plan ausdenken

rozepsat: rozepsat plánden Plan aufschlüsseln

rozpracovaný: rozpracovaný plánein ausgearbeiteter Plan

rozvrhnout: rozvrhnout si studium na šest letdas Studium auf sechs Jahre planen

stanovit: stanovit dlouhodobý pláneinen langfristigen Plan feststellen

ukrást: přen., expr. ukrást kolegovi nápaddem Kollegen den Plan klauen

upéct: upéci pláneinen Plan aushecken

uskutečněný: uskutečněný plánverwirklichter Plan

varianta: vybrat si druhou variantu plánusich die zweite Variante des Planes auswählen

vylíhnout se: V hlavě se mi vylíhl spásný nápad.Ich habe einen rettenden Plan ausgeheckt.

vytyčit: vytyčit plánden Plan festsetzen

vyzradit: vyzradit pláneinen Plan verraten

zasvé: Jeho plány vzaly za své.Seine Pläne gingen zugrunde.

země: planeta Zeměder Planet Erde

zhatit: zhatit čí plánj-s Plan vereiteln

zmařený: zmařený plánein vereitelter Plan

zvrtnout: Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.