Hlavní obsah

Plane

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

ďábelský: vymyslet ďábelský pláneinen teuflischen Plan ersinnen

dopředu: myslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

hazardní: hazardní plánein waghalsiger Plan

hospodárně: hospodárně plánovatwirtschaftlich planen

hroutit se: přen. Jeho plány se hroutí.Seine Pläne zerschlagen sich.

lišácký: lišácký úsměv/plánein schlitzohriges Lächeln/schlitzohriger Plan

padnout: Plán nakonec padl.Der Plan scheiterte schließlich.

plán: zkřížit komu plányj-s Pläne durchkreuzen

plát: eine Scheibe Käse abschneidenukrojit plát sýra

plnit: plnit plánden Plan erfüllen

převrat: plánovat/připravit převrateinen Umsturz planen/vorbereiten

rafinovaný: vymyslet rafinovaný pláneinen raffinierten Plan ausdenken

rozepsat: rozepsat plánden Plan aufschlüsseln

rozpracovaný: rozpracovaný plánein ausgearbeiteter Plan

rozvrhnout: rozvrhnout si studium na šest letdas Studium auf sechs Jahre planen

stanovit: stanovit dlouhodobý pláneinen langfristigen Plan feststellen

ukrást: přen., expr. ukrást kolegovi nápaddem Kollegen den Plan klauen

upéct: upéci pláneinen Plan aushecken

uskutečněný: uskutečněný plánverwirklichter Plan

varianta: vybrat si druhou variantu plánusich die zweite Variante des Planes auswählen

vylíhnout se: V hlavě se mi vylíhl spásný nápad.Ich habe einen rettenden Plan ausgeheckt.

vytyčit: vytyčit plánden Plan festsetzen

vyzradit: vyzradit pláneinen Plan verraten

zasvé: Jeho plány vzaly za své.Seine Pläne gingen zugrunde.

země: planeta Zeměder Planet Erde

zhatit: zhatit čí plánj-s Plan vereiteln

zmařený: zmařený plánein vereitelter Plan

zvrtnout: Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.

Plan: mít v plánueinen Plan haben

wahr: uskutečnit/zrealizovat plánydie Pläne wahr machen

ablassen: upustit od plánuvon einem Plan ablassen

Architekt: plány architektadie Pläne des Architekten

daraufhin: V důsledku toho změnil svůj plán.Daraufhin änderte er seinen Plan.

durchdenken: dobře promyšlený plánein gut durchdachter Plan

durchsetzen: Prosadil svůj plán.Er hat seinen Plan durchgesetzt.

eingehen: Nepřistoupila na jejich plán.Sie ist auf ihren Plan nicht eingegangen.

einwenden: mít k plánu námitkyetw. gegen den Plan einzuwenden haben

laufen: Vše běží podle plánu.Alles läuft wie geplant.

planen: plánovat výlet na víkendeinen Ausflug für das Wochenende planen

Planet: planeta Zeměder blaue Planet

umgehen: zabývat se plánemmit einem Plan umgehen

schmieden: kout plányPläne schmieden

planout: vor Liebe glühenplanout láskou