Hlavní obsah

na

Citoslovce

  1. no, nuže
  2. na, na (na) no noNa, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!
  3. na ja hovor.no jo
  4. na gut no dobře

Vyskytuje se v

laufen: No, jak se máš?, No, jak se daří?Na, wie läuft's?

na: no nona, na (na)

schon: no a i kdyby (tak co)!na, wenn schon

schön: (No) Dobrá!, (No) Dobře!(Na) schön!

warten: Jen počkej!, Však uvidíš! hrozbaNa warte!, Warte nur!

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

erzählen: No, tomu teda něco povím!hovor. Na, dem werde ich was erzählen!

klar: (No) Jasně!, (No) Jistě!(Na) Klar!

Sohn: Tak jak se daří, chlapče/synku?Na, wie geht's, mein Sohn?

also: No vida!, No vidíš!Na also!