Hlavní obsah

měsíc

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (Měsíc, nebeské těleso) der Mondvýchod/západ měsíceder Mondaufgang/Monduntergangzatmění měsícedie Mondfinsternisměsíc v úplňkuder Vollmond
  2. (družice) der Mond
  3. (časový úsek) der Monatletní měsícder Sommermonatkalendářní měsícder Kalendermonat

Vyskytuje se v

srpek: die Mondsichelsrpek měsíce

zatmění: die Sonnenfinsternis/Mondfinsterniszatmění Slunce/Měsíce

dekáda: die erste Monatsdekadeprvní dekáda v měsíci

dorůstat: Der Mond nimmt zu.Měsíc dorůstá.

družice: Der Mond ist ein Satellit der Erde.Měsíc je družicí Země.

minulý: im vorigen/letzten Monatv minulém měsíci

nájem: die Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlenplatit nájem měsíc dopředu

narůst: Der Mond hat zugenommen.Měsíc narostl.

nový: der neue Monatnový měsíc

objevit se: Der Mond erschien am Himmel.Na obloze se objevil měsíc.

prázdniny: zwei Monate Feriendva měsíce prázdnin

prohovořit: viel Geld monatlich vertelefonierenprohovořit za měsíc hodně peněz

předem: etw. einen Monat vorher bestellenobjednat co na měsíc předem

ubývat: Der Mond nimmt ab.Měsíc ubývá.

úplněk: Es ist Vollmond.Měsíc je v úplňku.

uspořit: Er spart monatlich fünf Tausend.Každý měsíc uspoří pět tisíc.

vysvitnout: Der Mond leuchtete am Himmel hervor.Na obloze vysvitl měsíc.

výt: Der Hund heult den Mond an.Pes vyje na měsíc.

zvysoka: Der Mond scheint von oben herab.Měsíc svítí zvysoka.

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci

abnehmen: Der Mond nimmt ab.Měsíc ubývá.

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

Mond: Der Mond geht auf/unter.Měsíc vychází/zapadá.

sein: Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.

měsíc: der Mondaufgang/Monduntergangvýchod/západ měsíce