Hlavní obsah

funkce

Vyskytuje se v

exponenciální: die Exponentialfunktionexponenciální funkce

komplexní: die komplexe Zahl/Funktionmat. komplexní číslo/funkce

vitální: die Vitalfunktionvitální funkce

periodický: periodische Funktionmat. periodická funkce

sesadit: den Präsidenten seiner Funktion enthebensesadit prezidenta z funkce

zhostit se: sich seiner Funktion gut entledigenzhostit se dobře své funkce

zodpovědný: verantwortlicher Postenzodpovědná funkce

Amt: im Amt seinbýt ve funkci

fungieren: als Schiedsrichter fungierenvykonávat funkci rozhodčího

funkce: die Hilfsfunktionpomocná funkce