Hlavní obsah

Wende

Vyskytuje se v

Rücken: j-m/etw. den Rücken wendenobrátit se zády ke komu/čemu

Spiel: Das Spiel hat sich gewendet.Karta se obrátila.

wenden: sich wendenzu etw. dát se, chystat se na co, k čemu na útěk ap.

an: sich an j-n wendenobrátit se na koho

da: der Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

direkt: sich direkt an j-n wendenobrátit se přímo na koho

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu