Hlavní obsah

grün

Vyskytuje se v

grün: grüne Witwezelená vdova

Grüne: im Grünen, ins Grünev přírodě, do přírody

Klee: j-n/etw. über den grünen Klee lobenvychvalovat koho/co do nebe

neun: Ach, du grüne Neune!Můj ty světe!, Dobrý bože!, Propánakrále!

Welle: grüne Wellezelená vlna

Zweig: Er kommt auf keinen grünen Zweig.Tady mu pšenka nepokvete.

aufmöbeln: Grüner Tee möbelt mich immer auf.Zelený čaj mě vždy vzpruží.

blühen: Es (grünt und) blüht.Všechno (se zelená a) kvete.

hauen: j-n grün und blau hauenzmlátit koho do modra

schalten: Die Ampel schaltet auf Grün.Semafor přepnul na zelenou.

sprießen: Überall sprießt und grünt es.Všude to pučí a zelená se.

überstreichen: etw. grün überstreichennatřít co na zeleno

warten: an der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou

blau: sich grün und blau ärgernzmodrat zlostí