Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo, předmět ap.) das Zieldoběhnout do cíleans Ziel kommen
  2. (úmysl, účel) das Zielvytknout si co za cílsich etw. zum Ziel setzen

Vyskytuje se v

hod: das Zielwerfenhod na cíl

konečný: das Endzielkonečný cíl

doběhnout: ans Ziel gelangen, am Ziel ankommendoběhnout do cíle

dojít: ans Ziel gelangendojít k cíli

dosažitelný: ein erreichbares Zieldosažitelný cíl

minout: das Ziel verfehlenminout cíl

pohyblivý: das Schießen auf ein bewegliches Zielstřelba na pohyblivý cíl

přiběhnout: aufs Ziel zulaufenpřiběhnout do cíle

směrovat: Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.

spět: dem Ziel zustrebenspět k cíli

spurtovat: ins Ziel spurtenspurtovat do cíle

ujasnit si: sich über seine Ziele klar werdenujasnit si své cíle

vytknout: sich ein Ziel setzenvytknout si cíl

vytoužený: ein ersehntes Zielvytoužený cíl

vytyčit: sich ein Ziel setzenvytyčit si cíl

závada: Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.Dorazil do cíle bez závad.

závodník: Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.Do cíle dojeli všichni závodníci.

vést: Es führt zu keinem Ziel.Nevede to k žádnému cíli.

gelangen: ans/zum Ziel gelangendorazit do cíle

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

Ziel: am Ziel ankommendorazit do cíle

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

irren: ziellos durch die Gegend irrentoulat se bez cíle krajinou

kommen: ans Ziel kommendorazit do cíle

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

cíl: ans Ziel kommendoběhnout do cíle