Hlavní obsah

alleine

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Brot: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.Nejen chlebem živ je člověk.

einzig: einzig (und allein)pouze (a jedině), výlučně

glauben: sich allein glaubenpokládat se za osamělého

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

erarbeiten: Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

grauen: Er graut sich davor, allein zu sein.Děsí se toho, že bude sám.

schaffen: Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.Sám už tuto práci nezvládne.

schuld: Er allein ist an allem schuld.On sám je vším vinen.

jedině: einzig und alleinpouze a jedině

osaměle: ein allein stehender Baumosaměle stojící strom

osamět: Sie sind endlich allein geblieben.Konečně osaměli.

sám, sama, samo, samý: Sie war allein zu Hause.Byla doma sama.

samota: j-n allein lassennechat koho o samotě

neštěstí: Ein Unglück kommt selten allein.Neštěstí nechodí nikdy samo.