Hlavní obsah

Zeuge

Der, podstatné jméno~n, ~n

  1. svědek nehody, svatební ap.
  2. práv.svědek u soudu

Vyskytuje se v

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

anführen: j-n als Zeugen anführenuvést koho jako svědka

aufrufen: einen Zeugen aufrufenpředvolat svědka

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

berufen: sich auf j-n als Zeugen berufendovolávat se koho jako svědka

dumm: hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny

gegenüberstellen: Die Angeklagte wurde dem Zeugen gegenübergestellt.Obžalovaná byla konfrontována se svědkem.

Sattel: Sattel und Zeug/Zaumpostroj

schwatzen: dummes Zeug schwatzenžvanit hlouposti

ungereimt: ungereimtes Zeug erzählenvyprávět nesmysly

vereidigen: Zeugen vereidigenzavázat svědky přísahou

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

Zeug: j-m etw. Akk am Zeug(e) flickenpřišít komu co vinu na neúspěchu ap.