Hlavní obsah

Person

Vyskytuje se v

osoba: práv. fyzická/právnická osobanatürliche/juristische Person

důvěryhodný: důvěryhodná osobaeine vertrauenswürdige Person

charakteristika: charakteristika osobydie Charakteristik der Person

jeden, jedna, jedno: jedna a táž osobaein und dieselbe Person

konkrétní: uvést konkrétní osobueine konkrete Person angeben

nervově: nervově labilní osobanervlich labile Person

postava: kladná postavapositive Person

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen

víc: víc než osm osobmehr als acht Personen

vyhostit: vyhostit nežádoucí osobyunerwünschte Personen ausweisen

zmíněný: přesně popsat zmíněnou osobudie fragliche Person genau beschreiben

je: skupiny po pěti osobáchGruppen von je fünf Personen

pro: 5 eur na osobu5 Euro pro Person

durchleuchten: Všechny osoby z okolí tohoto politika se prověřovaly.Alle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet.

Person: fyzická/právnická osobapráv. eine natürliche/juristische Person

natürlich: fyzická osobaeine natürliche Person

ich: Já za sebe..., Co se mne týče...Ich für meine Person...