Hlavní obsah

soccorrere

Vyskytuje se v

soccorso: soccorsipomoc zaslané prostředky ap.

alpino: servizio di soccorso alpinohorská služba

cassetta: cassetta di pronto soccorsolékárnička

immediato: soccorso (medico) immediatookamžitá (lékařská) pomoc

mutuo: mutuo soccorsovzájemné pojištění

omissione: dir. omissione di soccorsoneposkytnutí pomoci

posto: posto di pronto soccorsostanice první pomoci

pronto: pronto soccorsoprvní pomoc

nouzový: segnale di soccorsonouzový signál, nouzové volání lodi ap.

pomoc: prestare i primi soccorsi a qposkytnout komu první pomoc

poskytnout: prestare i primi soccorsi a qposkytnout komu první pomoc

první: primo soccorso první pomoc

služba: (servizio di) soccorso alpinohorská služba