Hlavní obsah

personale

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. osobní záležitost ap., soukromý problémy ap., vlastnoruční podpisper uso personalepro osobní potřebu
  2. personální, osobní týkající se personáluufficio personalepersonální oddělení

Podstatné jméno mužské

  1. personál hotelu ap., osazenstvo kanceláře, obsluha strojepersonale di bordopalubní personálpersonale sanitario (ausiliario)(pomocný) zdravotnický personál
  2. postava, zevnějšek

Vyskytuje se v

effetto: effetti personaliosobní věci

ausiliario: personale ausiliariopomocný personál

effettivo: (personale) effettivokmenoví zaměstnanci

fascino: fascino personaleosobní kouzlo

lesione: dir. lesione personalefyzická újma, ublížení na zdraví

libertà: dir. limitazione della libertà personaleomezování osobní svobody

paramedico: personale paramedicozdravotnický personál

perquisizione: dir. perquisizione personale/domiciliareosobní/domovní prohlídka

prelatura: prelatura personaleosobní prelatura

pronome: pronomi personaliosobní zájmena

sanitario: personale sanitario (ausiliario)(pomocný) zdravotnický personál

scheda: scheda personaleosobní karta zaměstnance ap.

segretario: segretario personaleosobní tajemník

temporaneo: personale temporaneo(vý)pomocný personál ne stálý

ufficio: ufficio del personalepersonální oddělení

hygiena: dodržovat osobní hygienumantenere l'igiene personale

kouzlo: kouzlo osobnostifascino personale

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato.

osobní: osobní prohlídkaperquisizione personale

osobní: osobní odděleníufficio del personale

osobní: můj osobní názormia personale opinione

personál: nemocniční personálpersonale ospedaliero

personální: personální oddělení/ředitelufficio/direttore (del) personale

počítač: osobní počítačcomputer personale, zkr. PC

potřeba: pro osobní potřebuper uso personale

rodný: rodné číslonumero di identificazione personale

služební: služební vchodingresso per il personale

svoboda: osobní svobodalibertà personale

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

údaj: osobní/kontaktní údajedati personali/di contatto

vlastní: pro (svou) vlastní potřebuper uso personale

zájem: veřejné/osobní zájmyinteressi pubblici/personali

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmenopronome personale/possessivo/dimostrativo

zájmový: zájmová činnostinteressi personali, ve volném čase attività di tempo libero

zřízenec: hotelový zřízenec obsluha ap.cameriere personale

manipulovat: Úředníci manipulovali s osobními daty klientů.Gli impiegati hanno manipolato i dati personali dei clienti.

osobně: Neber si to tak osobně.Non prenderla tanto sul personale.

ryze: ryze osobní důvodymotivi puramente personali

vzít: Vzal to osobně.L'ha presa sul personale.

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale