Hlavní obsah

disturbare

Vyskytuje se v

bipolare: disturbo bipolarebipolární porucha

digestivo: disturbo digestivoporucha trávení

disturbo: dare disturbo(vy)rušit, vyrušovat, obtěžovat

disturbarsi: Non si disturbi.Neobtěžujte se.

immaginare: Disturbo? Ma s'immagini!Ruším? Ale kdepak! vůbec ne

nessuno: Non mi dai nessunissimo disturbo.Ani v nejmenším mě nerušíš.

scusare: Scusi se disturbo ...Promiňte, jestli ruším ...

choroba: disturbo mentaleduševní choroba

námaha: prendersi la briga/la pena/l'incomodo/il disturbo/la fatica di fare qcdát si tu námahu udělat co

nevhod: Disturbo?Jdu nevhod?

porucha: disturbo mentaleduševní porucha

pořádek: disturbare la quiete pubblica(na)rušit veřejný pořádek

vprostřed: disturbare qc nel corso della presentazionevyrušit koho vprostřed přednášky

zažívací: disturbi della digestionezažívací potíže

zdravotní: problemi di salute, indispozice indisposizione , poruchy disturbi zdravotní potíže

zrakový: disturbo della vista, handicap visivozraková vada

nevadit: Quel rumore non mi disturba.Ten hluk mi nevadí.

přibývat: Con l'età aumentano i disturbi alla salute.S věkem přibývá zdravotních obtíží.

psychický: disturbo psichicopsychická porucha

rušit: Non disturbare.Nerušit (prosím). nápis

trávení: disturbi digestiviporuchy trávení

vyrušovat: Non disturbare.Nevyrušujte.