Hlavní obsah

chili

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

di: un chilo di carnekilo masa

mezzo: mezzo chilopůl kila

mezzo: due chili e mezzodvě a půl kila

quarto: quarto di chiločtvrt kila

aumentare: È aumentato di due chili.Přibral dvě kila.

crescere: Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.

di: un pacco di due chilidvoukilový balík

dimagrire: È dimagrita di tre chili.Zhubla (o) tři kila.

meno: È un chilo meno due etti.Je to bez dvaceti deka kilo.

chilo: a chilii přen. po kilech ve velkém množství

smaltire: smaltire i chili di tropposhodit přebytečná kila

na: vážit co na kilapesare qc a chili

o: balík o váze 5 kgun pacchetto del peso di 5 chili

přebytečný: shodit přebytečná kilaperdere i chili di troppo

přes, přese: Váží to přes deset kilo.Pesa oltre dieci chili.

přibrat: Přibral(a) 2 kila.Ha messo su 2 chili.

shodit: Shodila deset kilo.È calata di dieci chili.

zhubnout: Zhubla o deset kilo.È dimagrita di dieci chili.

ztloustnout: Ztloustla o 20 kilo.È ingrassata di 20 chili.