Hlavní obsah

chili

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

di: chilo di carnekilo masa

mezzo: mezzo chilopůl kila

quarto: quarto di chiločtvrt kila

aumentare: È aumentato di due chili.Přibral dvě kila.

crescere: Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.

dimagrire: È dimagrita di tre chili.Zhubla (o) tři kila.

meno: È un chilo meno due etti.Je to bez dvaceti deka kilo.

chilo: a chilii přen. po kilech ve velkém množství

smaltire: smaltire i chili di tropposhodit přebytečná kila

na: pesare qc a chilivážit co na kila

o: un pacchetto del peso di 5 chilibalík o váze 5 kg

přebytečný: perdere i chili di tropposhodit přebytečná kila

přes, přese: Pesa oltre dieci chili.Váží to přes deset kilo.

přibrat: Ha messo su 2 chili.Přibral(a) 2 kila.

shodit: È calata di dieci chili.Shodila deset kilo.

zhubnout: È dimagrita di dieci chili.Zhubla o deset kilo.

ztloustnout: È ingrassata di 20 chili.Ztloustla o 20 kilo.