Hlavní obsah

centennale

Vyskytuje se v

per: per centoprocent(o)

cavallo: motore da cento cavallimotor o výkonu sta koní

centesimo: přen. al centesimodo posledního halíře

cento: per centoprocent(o) podíl, setina celku

cento: al cento per centostoprocentně, na sto procent, přen. určitě, jistě

cento: il cento per centosto procent

cento: cento voltei přen. stokrát

cento: uno su centojeden ze sta, každý stý v průměru ap.

per: interesse del dieci per centodesetiprocentní úrok

pezzo: un pezzo da 50 centesimipadesáticentová mince

scommettere: scommettere cento contro unovsadit sto ku jedné

centesimo: přen. Non ho un centesimo in tasca.Nemám ani korunu.

da: un francobollo da 50 centesimiznámka za 50 centů

di: multato di cento europokutovaný částkou sto eur

tra: Tra cento metri giri ...Po sto metrech odbočte ....

centesimo: přen. Non vale un centesimo.Nestojí to ani za zlámanou grešli.

cento: novantanove (volte) su centoskoro vždycky

cento: una (volta) su centoskoro nikdy

sto: na sto procent vědět jistěper certo, al cento per cento

stoprocentně: být si stoprocentně jistýessere sicuro al cento per cento

stý: každý stý jeden ze stauno su cento

dolar: 100 dolarůcento dollari

k, ke, ku: Účastníků bylo ke stu.I partecipanti erano intorno a cento.

maximálně: omezený na maximálně osmdesát procentlimitato a un massimo dell'ottanta per cento

na: spotřeba na 100 kmconsumo per cento chilometri

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

procento: o pět procent zvýšit ap.del cinque per cento

vzrůst: Ceny vzrostly o 3%.I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.

za: sto kilometrů za hodinucento chilometri all'ora

koruna: nemít ani korununon avere nemmeno una lira/un centesimo

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Uno ne perdi, cento ne trovi.

procento: na sto procent jistý ap.al cento per cento