Hlavní obsah

buttata

Vyskytuje se v

arrembaggio: přen. andare/buttarsi all'arrembaggio di qcvzít co útokem, vrhnout se na co

buttare: buttare fuori qvyhodit koho, vyrazit, vyhnat koho

buttare: buttare giùshodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlosti

buttare: buttare in terra/acquahodit na zem/do vody

buttare: buttare la pastadát vařit těstoviny do vroucí vody

buttare: buttare acqua sul fuocozalít oheň vodou, přen. odlehčit situaci, zmírnit situaci

buttare: da buttarena vyhození

buttarsi: buttarsi dalla finestravrhnout se z okna

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

fuori: buttare fuorivyhodit odpadky ap.

giù: buttare giù q/qcspolknout co, srazit do kolen koho

occhio: gettare/buttare l'occhio a qchodit očko na co

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

buttare: È sceso a buttare l'immondizia.Šel dolů vyhodit odpadky.

buttare: Non ho soldi da buttare.Nemám na rozhazování. přebytek peněz

buttare: Il camino buttava fumo.Z komínu se kouřilo.

buttare: Il tempo butta al bello.Počasí se lepší.

buttare: Come butta la situazione?Jak se to vyvíjí?

buttarsi: Io mi butto!Jdu do toho!

water: buttare qc nel waterspláchnout co do záchodu

buttare: buttare giù un bocconerychle něco spolknout/sníst

buttarsi: Non ti buttare giù.Nevěš hlavu.

finestra: buttare i soldi dalla finestravyhazovat peníze oknem, plýtvat penězi

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

tuffo: buttarsi a tuffo su qcvrhnout se po čem, na co chtít urvat co nejvíc

kopnout: kopnout do sebe cobuttare giù qc

odpadek: vynést odpadkybuttare la spazzatura, portare fuori la spazzatura

padák: dát padáka komumandare a spasso q, far/buttare fuori q, iron. dare il benservito a q

praštit: praštit telefonembuttare giù il telefono

spláchnout: spláchnout co do záchodubuttare qc nel water (e tirare l'acqua)

třísknout: třísknout telefonembuttare giù il telefono, sbattere il telefono

vyhodit: vyhodit co do košebuttare qc nella pattumiera

vyhodit: vyhodit koho z prácebuttare fuori q, dare il benservito a q, cacciare q dal lavoro

žuchnout: žuchnout sebou (na zem)fare un tonfo, buttarsi pesantemente (a terra)

k, ke, ku: Není k zahození.Non è da buttare (via).

naházet: Naházel věci do kufru.Ha buttato la roba nella valigia.

obout se: Obul se do toho pěkně!Ci si è proprio buttato!

odhodit: Odhodil papír (na zem).Ha buttato la carta per terra.

padnout: Všichni padli k zemi.Tutti si buttarono a terra.

padnout: Padla mu do náruče.Si è buttata nelle sue braccia.

pohodit: Pohodil tašku na zem.Ha buttato la borsa a terra.

praštit sebou: Praštil sebou na postel.Si era buttato sul letto.

vylít: Vylila to do záchodu.L'ha buttato nel water.

vyrazit: Vyrazili dveře.Hanno buttato giù la porta.

z, ze: Vyskočil z okna.Si è buttato giù dalla finestra.

věšet: Nevěš hlavu!Non ti buttare giù!