Hlavní obsah

assunto

Vyskytuje se v

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

assumere: assumere un incaricoujmout se úkolu/funkce

assumere: assumere la posizione di difesasport. zaujímat obranné postavení

governo: assumere il governopřevzít vládu

impegno: assumersi l'impegno di fare qcpřijmout závazek k čemu, zavázat se udělat co

impero: assumere l'impero di qzískat nadvládu nad kým

madonna: Madonna assuntaMadona Nanebevzatá

responsabilità: assumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

assumere: Assumiamo che ...Dejme tomu, že ...

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocostringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qc

nést: nést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qc

odpovědnost: převzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qc

převzít: převzít kontrolu nad čímassumere il controllo di qc

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

úřad: nastoupit do úřaduassumere la carica