Hlavní obsah

assunto

Vyskytuje se v

governo: assumere il governopřevzít vládu

impero: assumere l'impero di qzískat nadvládu nad kým

madonna: Madonna assuntaMadona Nanebevzatá

odpovědnost: assumere la responsabilità di qcpřevzít odpovědnost za co

převzít: assumere il controllo di qcpřevzít kontrolu nad čím

úřad: assumere la caricanastoupit do úřadu

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost