Hlavní obsah

troisième [tʀwɑzjεm]

Vyskytuje se v

tiers: tiers provisionnelzáloha na daň z příjmu třetina podle minulého roku

trente: (disque) trente-troissingl, SP-deska

cent: trois centstři sta

dimension: solide à troisième dimensiontrojrozměrné těleso

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

monde: le tiers-mondetřetí svět

provisionnel: tiers provisionnelsplátka na daň z příjmu

personne: à la première/troisième personnev první/ve třetí osobě

pile: à trois heures pilepřesně ve tři

deux: jamais deux sans troisdo třetice všeho dobrého (i zlého)

trois: en deux temps, trois mouvementsjedna dvě, raz dva, co by dup

université: université du troisième âgeuniverzita třetího věku

grácie: les trois Grâcestři Grácie

gramofonový: trente-trois toursdlouhohrající gramofonová deska LP

lenochod: paresseux à trois doigtslenochod tříprstý

mušketýr: Les Trois MousquetairesTři mušketýři

obraz: image en trois dimensionstrojrozměrný obraz

opařenina: brûlure au troisième degréopařenina třetího stupně

povinný: assurance au tiers, responsabilité civile (automobile)povinné ručení

procento: trois pour centtři procenta

ručení: assurance au tiers, responsabilité civile (automobile)povinné ručení

svět: tiers-monde třetí svět

trojka: le trois de carreaukárová trojka

trojrozměrný: image en trois dimensionstrojrozměrný obraz

trojúhelník: hovor. ménage à troismanželský trojúhelník

trojúhelníkový: tiers-point trojúhelníkový pilník

třetí: Tiers(-)Mondetřetí svět

tříčtvrteční: mesure à trois-quatre, mesure à trois tempstříčtvrteční takt

třída: deuxième et troisième (année), ve Francii cours élémentairedruhá a třetí třída

celá: cinq virgule trois dixièmespět celých tři desetiny 5,3

denně: trois fois par jourtřikrát denně

díl: diviser en trois parties/en parties égalesrozdělit na tři díly/stejným dílem

dlouhohrající: disque trente-trois toursdlouhohrající deska LP

jet: Le train part à trois heures.Vlak jede ve tři hodiny.

do: jamais deux sans troisdo třetice všeho dobrého

manželský: ménage à troismanželský trojúhelník

nalevo: se moquer du tiers et du quartneohlížet se nalevo ani napravo

osoba: tierce personne třetí osoba nezúčastněná

quart: trois quartstři čtvrtiny