Hlavní obsah

přítel

Vyskytuje se v

drahý: mes chers amismí drazí přátelé

rozejít se: se quitter bons amisrozejít se jako dobří přátelé

starý: un de mes vieux amisjeden z mých starých přátel

život: amis pour la viepřátelé na celý život

čtyřnohý: ami à quatre pattesčtyřnohý přítel

jeho, její, jejich: ses parents/enfants/amisjeho/její rodiče/děti/přátelé

tvůj, tvá, tvé, tvoje: tes parents/amistvoji rodiče/ přátelé

nouze: Le malheur fait connaître les vrais amis.V nouzi poznáš přítele.

obklopit: s'environner d'amisobklopit se přáteli

poznat: Au besoin connaît-on l'ami.V nouzi poznáš přítele.

ami: petit ami přítel partner, milenec

à: donner de l'argent à un amidát příteli peníze

chez: Elle rentre de chez son copain.Vrací se (domů) od svého přítele.

comme: Comme ami il est...Jako přítel je...

de: le seul de ses amisjediný z jeho přátel

défier: défier un ami aux échecsvyzvat přítele k partii šachu

étroitement: amis étroitement unisdůvěrní přátelé

participer: participer à la joie d'un amisdílet radost svého přítele

réhabiliter: réhabiliter la mémoire d'un amiočistit dobré jméno přítele

compte: Les bons comptes font les bons amis.Dobré účty dělají dobré přátele.

přítel: le meilleur aminejlepší přítel