Hlavní obsah

důvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (odůvodnění) pro co raison f de (faire) qqch(jednání ap.) motif mdůvod k čemumotif m de (faire) qqch, occasion f de qqch fmít důvody si stěžovatavoir des raisons de se plaindredůvod k obavámmotif m d'inquiétudebez důvodusans (aucune) raison, sans motif
  2. (příčina) raison f, cause fz důvodu čeho nemoci ap.pour cause de qqchz neznámých důvodůpour des raisons obscuresz rodinných důvodůpour des raisons de famille

Vyskytuje se v

hygienický: par mesure d'hygiènez hygienických důvodů

navíc: raison de plusdůvod navíc

obava: motif d'inquiétudedůvod k obavám

pádný: argument massuepádný důvod

pro: raisons pour et contredůvody pro a proti

rodinný: pour des raisons de famillez rodinných důvodů

vážný: pour des raisons sérieuses/gravesz vážných důvodů

z důvodu: pour cause de reconstructionz důvodu rekonstrukce

jakýkoli: sans rime ni raisonbez jakéhokoli důvodu

argument: argument massuepádný důvod

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

indéterminé: pour une cause indéterminéez blíže neurčeného důvodu

matière: matière à réfléchirdůvod k zamyšlení

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

peser: peser le pour et le contrezvážit (důvody) pro a proti

subsidiaire: raison subsidiairevedlejší důvod

cause: Il n'y a pas d'effet sans cause.Vše má svůj důvod,.

économie: par économiez úsporných důvodů

pavoiser: (Il n') Y a pas de quoi pavoiser !Není důvod se radovat!

être: raison d'être de qqn/qqchraison d'être, důvod existence koho/čeho

massue: arguments massuepádné důvody

ni: sans rime ni raisonbez jakéhokoli důvodu

důvod: motif de (faire) qqch, occasion de qqch důvod k čemu