Hlavní obsah

croyant [kʀwajɑ̃ˌ ɑ̃t]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

croire: en croire qqn/qqch(u)věřit komu/čemu, dát na koho/co

croire: croire quemyslet (si), že

croire: se croiremyslit si, domnívat se o sobě, pokládat se za

cru: à cruza syrova

cru: à crupřímo

croire: croire en Dieuvěřit v Boha

cru: vin de cru= víno pocházející z jediné vinice

cru: lumière crueostré světlo

cru: couleur crueostrá barva

supérieur: se croire supérieur à qqnpovyšovat se nad koho

sur: croire qqn sur parolevěřit komu na slovo

croire: faire croire qqch à qqnnamluvit komu co

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

croire: Je le crois capable de tout.Myslím, že je schopný všeho.

croire: croire au surnaturelvěřit v nadpřirozené jevy

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

cru: de son (propre) cruz vlastní hlavy, sám ze sebe

cru: vouloir avaler qqn tout cruchtít koho vzteky roztrhat

rêver: On croit rêver.To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

tel: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

konopí: surové konopíchanvre cru

mléko: syrové/pasterované mlékolait cru/pasteurisé

na: věřit na ježíškacroire au père Noël

ostrý: ostré světlolumière crue

surový: surové konopíchanvre cru

ano: Myslím, že ano.Je crois que oui.

myslet: Myslím, že ano.Je crois que oui.

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

věřit: věřit v Bohacroire en Dieu

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

kopat: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

moudrost: Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).Il se croit le sage.

patent: přen. mít patent na rozumcroire avoir le monopole de la raison

věřit: nevěřit svým očímne pas en croire ses yeux

vlastní: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux