Hlavní obsah

coura

Nechtěli jste hledat:

curer(vy)čistit, očistit, vyškrábat

courdvůr, nádvoří

courreštvát

cobrakobra

coukrk

couder(z)ohnout

coulertéct , stékat, protékat

couperřezat, stříhat, krájet, sekat

couversedět (na vejcích)

courirběžet, běhat, utíkat

cours(vodní) tok, proud

courtkrátký

courtkurt, dvorec

couruvyhledávaný, hojně navštěvovaný, oblíbený

gourer (se)seknout se

coudrešít, přiší(va)t, zaší(va)t

courber(z)křivit, ohnout

courserpronásledovat , běžet

cirer(na)voskovat, (vy)leštit , napustit voskem

cocakoka

coder(za)kódovat

colakola , kolovník

comakóma

auraaura, svatozář

avoirmít

avoirmajetek, jmění

durertrvat

jurer(za)klít, nadávat, sakrovat

murerobezdí(va)t

couragekuráž, odvaha, statečnost

courageusementodvážně, statečně, směle

courageuxstatečný, odvážný, smělý

courammentplynně, souvisle

courantběžící, běhající, honicí

courantproud, tok , proudění

couranteběhavka

courant-jetjet-stream, tryskové proudění

courbatuztrhaný, celý rozmlácený, jako zmlácený , zchvácený