Hlavní obsah

partida

Vyskytuje se v

arte: nemít co do činění s čímno tener arte ni parte en alg

bacalao: mít hlavní slovo, rozhodovatcortar/partir el bacalao

brazo: zuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.a brazo partido

parte: od kohode parte de algn

partida: dvakrát, na druhou blbec ap., dvojitýpor partida doble

partido: být dobrá partie pro sňatekser un buen partido

partir: od časověa partir de

pudendo: ohanbípartes pudendas

acusador: žalující strana, obžalobapráv. parte acusadora

amistoso: přátelský zápaspartido amistoso

clasificatorio: kvalifikační zápassport. partido clasificatorio

comprador: kupující strana ve smlouvěparte compradora

contabilidad: podvojné účetnictvícontabilidad por partida doble

contratante: smluvní stranaparte contratante

formar: (z)účastnit se, být/stát se součástí čehoformar parte de alg

integral: neoddělitelná součástparte integral

médico: lékařská zprávaparte médico

meteorológico: zprávy o počasí, počasí relaceparte meteorológico

prematuro: předčasný porodparto prematuro

cuarto: čtvrtinacuarta parte

quincuagésimo: padesátinaquincuagésima parte

recuerdo: pozdravovat od kohodar recuerdos de parte de algn

agrární: agrární stranapartido agrario

huba: rozbít hubu komupartir a algn la cara/boca

jazyk: zdrojový jazyklengua base/de partida

jednoduchý: ekon. jednoduché účetnictvícontabilidad por partida simple

jídelní: jídelní koutcomedor , parte destinada para comer

komplikovaný: med. komplikovaný porodparto complicado

konzervativní: polit. konzervativní stranapartido conservador

kus: vidět kus světaandar las siete partidas

levicový: levicová stranapartido izquierdista

liberální: liberální stranapartido liberal

nákladový: ekon. nákladová položkapartida de gastos

někam: někam jinama otra parte, a otro lugar

někde: někde jindeen otra parte, en otro lugar

nikudy: nikudy jinudypor ninguna otra parte

odvetný: odvetný zápasdesquite , partido de vuelta

podíl: alikvotní podíl beze zbytkuparte alícuota

porodní: porodní sálsala de parto

prohlášení: oficiální/úřední prohlášeníparte oficial

přátelský: přátelský zápaspartido amistoso

předčasný: předčasný porodparto prematuro

rozdělený: rozdělený napůlpartido por la mitad

rozdělit: rozdělit napůlpartir por mitad

rozdělovat: rozdělovat napůlpartir por mitad

rozhodující: sport. rozhodující zápaspartido de desempate

alma: drásat/rvát srdce působit velkou lítostpartir el alma

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

stát: stát na čí straněestar de parte de algn

strana: levicová stranapartido de izquierda

vyvolat: med. vyvolat porodprovocar el parto

blok: blok politických strancoalición de partidos políticos

jednak: jednak - jednak za prvé - za druhépor una parte - por otra parte

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

kompromis: udělat kompromisllegar a un acuerdo, přen. partir la diferencia

laskavý: To je od vás velmi laskavé.Es muy amable de su parte.

mašinerie: obsluhovat část mašinerieoperar con una parte de la maquinaria

milimetr: desetina milimetrudécima parte de milímetro

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

od, ode: Od koho?¿De quién?, ¿De parte de quién?

odjet: Vlak právě odjel.El tren acaba de partir.

podvojný: ekon. podvojné účetnictvícontabilidad por partida doble

pozdravovat: Pozdravuj ho ode mne.Dale recuerdos de mi parte.

přední: přední strana budovy ap.parte delantera, frente , lado delantero

překotný: med. překotný porodparto precipitado

spontánní: med. spontánní porodparto espontáneo

šachový: šachová partiepartida de ajedrez

účastnit se: účastnit se konkurzuconcursar, tomar parte en un concurso

utkání: přátelské utkánípartido amistoso

vnější: na vnější straněen la parte exterior

výchozí: výchozí bodpunto de salida/partida

lámat: lámat srdceromper/partir corazones

lví: lví podílparte leonina

rozpočet: udělat čáru přes rozpočet komudejar a algn con un palmo de narices, v čem komu partir alg por el eje a algn

srdce: zlomit komu srdceromper/partir el corazón a algn

tlama: dát do tlamy komupartir a algn el hocico

vést: To k ničemu nevede.Eso no lleva a ninguna parte.

všude: Všude chleba o dvou kůrkách. všude je to stejnéEn todas partes (se) cuecen habas.

zlomit: zlomit komu srdceromper/partir a algn el corazón