Hlavní obsah

lehce, lehko

Vyskytuje se v

atletika: lehká atletikaatletismo

hřích: těžký/lehký hříchpecado grave/venial

lehký: lehká atletikaatletismo

lehký: voj. lehké dělostřelectvoartillería ligera

lehký: tech. lehké kovymetales ligeros

lehký: voj. lehká technikatécnica ligera

lehký: sport. lehká váhapeso ligero

lehký: náb. lehký hříchpecado leve

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria ligera/pesada

slitina: lehká slitinaaleación ligera

budiž: Budiž mu země lehká.Que en gloria esté.

nemoc: lehká/těžká nemocenfermedad leve/grave

facka: být lehký jak fackaser pan comido

váha: brát na lehkou váhutomar a la ligera