Hlavní obsah

hodiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • reloj mnástěnné hodinyreloj m de parednatahovací hodinyreloj m de cuerdaparkovací hodinycontador m de aparcamientopřesýpací hodinyreloj m de arenahodiny s kukačkoureloj m de cucosluneční hodinyreloj m de sol

Vyskytuje se v

hodina: každou hodinucada hora

hodina: od hodiny platit ap.por hora

hodina: úvodní hodinalección inaugural

hodina: úřední hodinyhorario de oficina

hodina: přesčasové hodinyhoras extra

hrací: hrací hodiny/skříňkareloj /caja de música

konzultační: konzultační hodinyhoras de consulta, studijní tutoría , horas de tutoría

od, ode: placený od hodinypagado por hora

přesýpací: přesýpací hodinyreloj de arena

úřední: úřední hodinyhorario de oficina

v, ve: ve dvě hodiny dopolednea las dos de la mañana

: Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.

být: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

být: Jsou dvě hodiny.Son las dos.

celá: v celou (hodinu)a la hora en punto

čtvrt: čtvrt hodinyun cuarto de hora

dřív: o hodinu dřívuna hora antes

hodina: za hodinu přijít ap.en una hora

hodina: hodina a půluna hora y media

hodina: rychlostí 60 kilometrů za hodinua 60 kilómetros por hora

hodina: Je deset hodin.Son las diez.

hodina: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

hodina: V kolik hodin?¿A qué hora?

hodina: ve tři hodinya las tres

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

kolik: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

moct: Může být tak deset hodin.Serán las diez.

napřed: Hodiny jdou napřed.El reloj se adelanta.

odbít: Hodiny odbily dvanáctou.El reloj dio las doce.

odpoledne: v pět hodin odpolednea las cinco de la tarde

otevírací: otevírací doba/hodinyhorario de apertura

parkovací: parkovací hodinyparquímetro

pět: v pět hodina las cinco

placený: placený od hodinypagado por hora

pozadu: Hodiny jdou o 5 minut pozadu.El reloj se atrasa 5 minutos.

pozdní: v pozdní hodinuen altas horas, hovor. a las mil y quinientas

před, přede: před hodinouhace una hora

přesně: Je přesně 8 hodin.Son las 8 en punto.

půl: půl hodinymedia hora

ráno: v šest hodin ránoa las seis de la mañana

stát: Hodiny stojí.El reloj está parado.

v, ve: V kolik hodin?¿A qué hora?

zpěv: hodiny zpěvuclases de canto

hodina: hodina Hhora hache/H

agua: reloj de aguavodní hodiny

arena: reloj de arenapřesýpací hodiny

clase: las clasesvyučování, výuka, hodiny

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

cuerda: reloj de cuerdanatahovací hodin(k)y

eso: a eso de las treskolem třetí hodiny

hora: por horasod hodiny placený

hora: hora hachehodina H

horario: horario de oficinaúřední hodiny

madrugada: por la madrugadačasně ráno, v časných ranních hodinách

nueve: las nuevedevět (hodin)

ocho: las ochoosm hodin