Hlavní obsah

deber

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

debido: jak se sluší (a patří)como es debido

děkovat: moci děkovat komu za co vděčitdeber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algn

konat: konat svou povinnostcumplir su deber

slušet: chovat se jak se slušícomportarse como es debido

splnit: splnit svou povinnostcumplir con su deber

vliv: vlivem čehopor causa de alg, debido a alg

by: Měl bys ...Deberías ...

mít: Co mám dělat?¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?

omyl: To musí být omyl.Debe ser un error.

povinnost: smysl pro povinnostsentido del deber

úkol: dělat úkolyhacer los deberes

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.Me debo haber equivocado.

jak: Jak se sluší a patří.Como es debido.

deber: domácí úlohadeberes