Hlavní obsah

splnit

Dokonavé sloveso

  1. (uskutečnit, vyplnit) co cumplir (con) alg(vykonat) cumplimentar, realizar algsplnit slib/přánícumplir la promesa/el deseosplnit svou povinnostcumplir con su deber
  2. (vyhovět požadavku ap.) co cumplir (con) alg, satisfacer algsplnit očekávánícumplir con la esperanza

Vyskytuje se v

závazek: splnit závazkycumplir las promesas

závazek: splnit své závazkycumplir las obligaciones

deber: cumplir con el debersplnit povinnost