Hlavní obsah

stará

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

panna: stará pannaosamělá žena ста́рая де́ва

starší: archeol. starší doba kamennáдре́вний ка́менный век, палеоли́т

starý: stará pannaста́рая де́ва

známý: dobrý/starý známýхоро́ший/ста́рый знако́мый

železo: staré železoжеле́зный лом

jitřit: jitřit starou ránuбереди́ть ста́рую ра́ну

malý: Staré šaty jsou mi malé.Не влеза́ю в ста́рое пла́тье.

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

opustit: opustit staré přáteleпоки́нуть ста́рых друзе́й

oškrábat: oškrábat starou malbuсоскобли́ть ста́рую кра́ску

procházet: procházet staré spisyпросма́тривать ста́рые докуме́нты

připomenout: připomenout starého příteleприпо́мнить ста́рого дру́га

starat se: starat se o domácnostвести́ хозя́йство

stejně: Jsou stejně vysocí/staří.Они́ одина́кового ро́ста/во́зраста.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

koleno: na stará kolenaна ста́рости лет

patřit: patřit do starého železa kdoпора́ на сва́лку кому

účet: vyřizovat si (staré) účty s kýmсводи́ть (ста́рые) счёты с кем, рассчи́тываться с кем

zvědavý: Kdo je zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.

mládenec: starý mládenecneženatý muž холостя́к