Hlavní obsah

obraz

Vyskytuje se v

hloubka: fot. hloubka pole obrazuглубина́ ре́зкости

krevní: krevní obrazкарти́на кро́ви

pod, pode: zpitý pod obrazпья́ный в доску́

podat: podat obrazобрисова́ть

převrácený: převrácený obrazобра́тное изображе́ние

originál: originál obrazuоригина́л карти́ны

reprodukce: reprodukce obrazuрепроду́кция карти́ны

zarámovat: zarámovat obrazвста́вить карти́ну в ра́му

opilý: opilý pod obrazпья́ный как свинья́

zpitý: zpitý pod obrazпья́ный в до́ску

obraz: med. krevní obrazкарти́на кро́ви